Sikorskiego 15  (95) 749 16 57; (95) 727 28 01   kancelaria@parafiapszczew.pl A A A  
Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Pszczewie
Diecezja zielonogórsko-gorzowska

Dom Pomocy Społecznej

Na terenie Parafii działa Dom Pomocy Społecznej w Szarczu dla młodzieży i dzieci (dziewcząt) niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzony jest przez Siostry Felicjanki.

Obiekt, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej został wybudowany w 1920 r. W okresie powojennym budynki zostały przeznaczone na cele Zakładu  Specjalnego „Caritas”. Oficjalne otwarcie odbyło się 06.02.1959 roku. Był to pierwszy dom tego typu w ówczesnym województwie zielonogórskim prowadzony przez osoby świeckie.

W 1963 roku na prośbę przedstawicieli „Caritasu” przybyły do tego Domu Siostry Felicjanki z Przemyśla, które podjęły pracę jako wychowawczynie i pielęgniarki współpracujące z personelem świeckim. Kierownictwo nad domem przyjęły siostry w lutym 1964 roku.

Od tego czasu liczba personelu, zarówno świeckiego, jak i zakonnego zmieniała się i stopniowo zwiększała.

Budynki mieszkalne, znacznie rozbudowane, dostosowane są do potrzeb mieszkanek.

Dom pomocy społecznej jest to placówka, która zapewnia kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku. Jest to placówka, zapewniająca całodobową lub dzienną pomoc niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Do nich kwalifikowane są również osoby przewlekle chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast taka osoba potrzebuje stałej opieki. Mając na względzie dobro drugiego człowieka, placówka taka powinna zapewnić człowiekowi godność, intymność, wolność, rozwój osobowości, niezależność, wolny wybór, poczucie bezpieczeństwa.

Działalność prowadzona jest na podstawie umowy między Starostwem Międzyrzeckim a Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek z Przemyśla i współfinansowana ze środków Starostwa.

Każdy mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej ma zapewnioną opiekę zaspakajania niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i religijnych.

Kontakt:

DPS SZARCZ
Szarcz 30
66-330 Pszczew

95 749-10-09 biuro (s. dyrektor)
95 749-10-18 budynek DPS (pracownik socjalny)
95 749-10-19 księgowość

kom. DPS 601 287 354
e-mail dpsszarcz@o2.pl księgowość

SIOSTRY FELICJANKI - strona www

film o DPS prowadzonym przes siostry Felicjanki w Szarczu

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM